Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2012

eMBeeR
9763 1d42
Stupid water <pat pat pat>
Reposted fromTriforce Triforce

May 05 2012

eMBeeR
9933 633e
Reposted fromlepapilon lepapilon
eMBeeR
Reposted frommajesty majesty
eMBeeR
0137 3c0c
eMBeeR
Reposted frommajesty majesty
eMBeeR
0223 ea95
Reposted fromKT KT
eMBeeR
7594 a1e8 500
Reposted frommagicworld magicworld
eMBeeR
7668 8dfd
Reposted fromviolettsoul violettsoul
eMBeeR
Ty i ja - ofiary przedwcześnie obciętej pępowiny, mając lat dwadzieścia parę moczymy prześcieradła. Ty i ja chowamy nasze ręce głęboko w kieszeniach, wstydząc się przed światem kciuków wyssanych aż po kość. I chociaż mamy dwie nogi, ręce też, ludzie nie mówią nam 'dzień dobry'. Ty i ja - uzależnieni od ciepłych głosów psychologów, czujemy się prawdziwie bezpieczni w zacisznych gabinetach, a gdy mamy problemy z zaśnięciem, pomimo zmęczenia połykamy jak najprędzej sztuczny sen w niebieskiej polewie.
— Nosowska
Reposted fromumierajstad umierajstad
eMBeeR
A wszystko huczy w głowie i tępo kłuje w boku,
chciałbym na dobre zasnąć, nie myśleć i mieć spokój.
— Jaromir Nohavica
Reposted fromiracundia iracundia

May 04 2012

eMBeeR
1724 e832 500
Reposted fromnavyseal666 navyseal666
eMBeeR
Reposted fromMaditaPims MaditaPims
eMBeeR
4900 7fba
Reposted frommarvellousme marvellousme
eMBeeR
4930 eed9
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem
eMBeeR
5330 39a2
Reposted fromiamstrong iamstrong
eMBeeR
6998 3082
in profile
Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder
eMBeeR
7053 3521
Reposted frombomdia bomdia
eMBeeR
7200 9133 500
wallflower
Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder
eMBeeR
7267 998f
Reposted fromnexxt nexxt
eMBeeR
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl